تصویر سید حمید رضا نورین
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

سید حمید رضا نورین

تاریخ عضویت: 1401/02/08

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)
کارشناس ادبیات زبان انگلیسی، از سال 85 تا 89 بعنوان مدرس در مجتمع فنی تهران در مرکز آموزش فلات قاره، کتب تدریس TOP NoTCH SERIES ،interchange series from basic to advanced level از سال 98 تا 1400 مدرس native camp مرتبط به زبان آموزان ژاپنی و آسیای شرقی ، مدرس مدوره های speaking and writing lets و ...
دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد
کلاس آنلاینی وجود ندارد
کلاس آنلاینی وجود ندارد
نشانی یافت نشد
نشانی یافت نشد
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد