تصویر سید حمید رضا نورین
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

سید حمید رضا نورین

تاریخ عضویت: 1401/02/08

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)
کارشناس ادبیات زبان انگلیسی، از سال 85 تا 89 بعنوان مدرس در مجتمع فنی تهران در مرکز آموزش فلات قاره، کتب تدریس TOP NoTCH SERIES ،interchange series from basic to advanced level از سال 98 تا 1400 مدرس native camp مرتبط به زبان آموزان ژاپنی و آسیای شرقی ، مدرس مدوره های speaking and writing lets و ...
دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد
کلاس آنلاینی وجود ندارد
کلاس آنلاینی وجود ندارد

دوست جدید

از 90 تا 179 روز عضو سایت

دوست جدید
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد