تصویر الهام افتخاری
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

الهام افتخاری

تاریخ عضویت: 1401/02/04

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)

آواز ، شیوه ها، و ردیف های موسیقی اصیل ایرانی را نزد استاد هنگامه ی اخوان آموخت.

سپس به مدت دو سال نزد بانو افسانه رثایی به تلمذ دوره های ردیف آوازی موسیقی اصیل ایرانی پرداخت.

همچنین از محضر پدر، علیرضا افتخاری، مکتب آوازی اصفهان را فراگرفت.

همچنین از دوره های صداسازی موسیقی جهانیِ استاد مهدی شمس نیکنام نیز بهره های فراوان برد. وی هم اکنون با مدرک دکترا، عضو هیأت علمی دانشگاه می باشد.

دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد

دوست جدید

از 90 تا 179 روز عضو سایت

دوست جدید
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد