تصویر سیاوش عبدی
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

سیاوش عبدی

تاریخ عضویت: 1400/08/12

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)
نوازنده و مدرس سازهای کوبه ای و مولف کتاب های نانوشته های دف در 3 جلد و کتاب آموزش تمبک دلشاد
دوره ای وجود ندارد
دوره ای وجود ندارد
کلاس آنلاینی وجود ندارد
کلاس آنلاینی وجود ندارد
نشانی یافت نشد
نشانی یافت نشد
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد