تصویر نسیم برنای زنوزی
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

نسیم برنای زنوزی

تاریخ عضویت: 1400/06/01

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)
کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با بیش از 12 سال سابفه تدریس و دارنده مدرک بین المللی تدریس زبان انگلیسی از دانشگاه کمبریج.( CELTA )
کلاس آنلاینی وجود ندارد
کلاس آنلاینی وجود ندارد

دوست وفادار

از 180 تا 364 روز عضو سایت

دوست وفادار

مدرس جدید

از 4 تا 9 دوره

مدرس جدید
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد