تصویر میلاد نقوی
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

میلاد نقوی

تاریخ عضویت: 1400/02/15

بازخورد دوره ها

(5)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)
مدرس و عضو هیأت علمی دبیرستان انرژی اتمی تهران مدرس و عضو هیأت موسس دبیرستان غیردولتی البرز متوسطه اول و دوم مدیر و عضو هیأت علمی گروه آموزشی انرژی نوین مدیر و موسس گروه مشاوره ای نوترینو عضو هسته علمی فیزیک بنیاد حریری طراح سوال آزمون های قلم چی
کلاس آنلاینی وجود ندارد
کلاس آنلاینی وجود ندارد

دوست قدیمی

از 365 تا 729 روز عضو سایت

دوست قدیمی
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد