تصویر Amirhooshang khamseh
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Amirhooshang khamseh

تاریخ عضویت: 1400/02/12

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)
۲۷سال سابقه تدریس ارشد صنایع دکتری مدیریت صنعتی مدرس دبیرستانهای رشد،کانون،مفید،
کلاس آنلاینی وجود ندارد
کلاس آنلاینی وجود ندارد

دوست قدیمی

از 365 تا 729 روز عضو سایت

دوست قدیمی
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد