آموزش زبان اسپانیایی بخش چهارم

دسته بندی : اسپانیایی
مدت زمان : 1 ساعت و 45 دقیقه
تاریخ انتشار : 1400/09/02
مدرس : فرناز صدری
فروشنده از این دوره پشتیبانی می کند
143,000تومان

برای دریافت محتوای دوره، باید دوره را خریداری کنید.


درس 10 تا 12
عنوان تاریخ/زمان مدت زمان وضعیت
تنها دانش آموزان امکان مشاهده ی پشتیبانی دوره را دارند