آموزش وبینار تقویم محتوا (روش تدوین و پایبندی به اجرای مستمر)

دسته بندی : مدیریت
مدت زمان : 1 ساعت و 28 دقیقه
تاریخ انتشار : 1400/08/12
مدرس : مهدی سیاح نیا
فروشنده از این دوره پشتیبانی می کند
150,000تومان

برای دریافت محتوای دوره، باید دوره را خریداری کنید.


بازاریابی محتوایی یک امر واجب در دنیای بازاریابی امروز استو تقویم محتوا برنامه اجرایی و عملیاتی برای پیشبرد این امر مهم است.

تقویم محتوایی یک برنامه عملی برای تولید کنندگان محتواستکه مشخص می‌کند چه محتوایی با چه قالبی (متن، صوت یا فیلم) در چه رسانه‌ای منتشرشود.

همین جا نکته اول را باید بگویم و این که برخی از افراد فکرمی‌کنند نوشتن این تقویم یعنی نوشتن تاریخ انتشار پست‌های اینستاگرام روی یک برگهیا تقویم.

وقتی می‌گوییم انواع مختلف محتوا یعنی در تدوین این تقویم به زمان‌بندی انتشارنوشته‌ها و مقالات هم باید توجه داشته باشیم.


عنوان تاریخ/زمان مدت زمان وضعیت
تنها دانش آموزان امکان مشاهده ی پشتیبانی دوره را دارند