آموزش گرامر انگلیسی: گذشته ساده (past simple)

دسته بندی : انگلیسی
مدت زمان : 11 دقیقه
تاریخ انتشار : 1400/08/11
مدرس : نسیم برنای زنوزی
فروشنده از این دوره پشتیبانی می کند
25,000تومان