آموزش عربی کنکور: نون وقایه

دسته بندی : کنکور
مدت زمان : 21 دقیقه
تاریخ انتشار : 1400/07/07
مدرس : بهمن سعیدی
فروشنده از این دوره پشتیبانی می کند
25,000تومان

برای دریافت محتوای دوره، باید دوره را خریداری کنید.


اولین تدریس این بخش معرفه و نکره است که از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث عربی و در عین حال یکی از ساده ترین دروس می باشد . بعد از معرفه و نکره ، پایان مبحث اسم یعنی تحلیل صرفی اسم فقط قسمت اول ( تجزیه) است . همچنین در عربی حروف زیادی هستند که فقط ( حرف قد و نون وقایه ) تدریس شده و یادگیری این دو برای کنکور شما کافی است .
عنوان تاریخ/زمان مدت زمان وضعیت
تنها دانش آموزان امکان مشاهده ی پشتیبانی دوره را دارند