آموزش عربی کنکور: معرب و مبنی فعل، معلوم و مجهول

دسته بندی : کنکور
مدت زمان : 45 دقیقه
تاریخ انتشار : 1400/07/07
مدرس : بهمن سعیدی
فروشنده از این دوره پشتیبانی می کند
25,000تومان

برای دریافت محتوای دوره، باید دوره را خریداری کنید.


آموزش فعل معرب و مبنی و مبحث معلوم و مجهول
عنوان تاریخ/زمان مدت زمان وضعیت
تنها دانش آموزان امکان مشاهده ی پشتیبانی دوره را دارند