آموزش عربی کنکور: تست مبحث فعل کامل

دسته بندی : کنکور
مدت زمان : 54 دقیقه
تاریخ انتشار : 1400/07/06
مدرس : بهمن سعیدی
فروشنده از این دوره پشتیبانی می کند
25,000تومان

برای دریافت محتوای دوره، باید دوره را خریداری کنید.


آموزش عربی در کنکور باید مبتنی بر اصول و قواعد درست و در عین حال ساده و قابل فهم برای تمامی دانش آموزان ) حتی دانش آموزانی که صفر مطلق هستند ( باشد . این تدرس و آموزش کامل ترین و تکنیکی ترین عربی با فنون بسیار ساده ، همه مباحث عربی یعنی از کالس هفتم تا دوازدهم ، مباحث کنکوری که در کتب درسی موجود نیست را شامل می شود که برای تمامی مباحث تست های گلچین کنکوری ، قلم چی ، گزینه 2 ، گاج ، سنجش و .... بعد از آموزش هر درس آورده و بالفاصله برای این که آموزش تکمیل و فراموش نشدنی باشد با کمترین زمان ممکن ، کامل حل و بررسی شده است.

در این فصل تمامی مباحث پایه یعنی کالس هفتم و هشتم و نهم ) فعل ماضی ، فعل مضارع ، فعل امر و حالت های منفی آن ها ( را با تکنیک های ) بند انگشتی ، انگشت پریده ، تکنیک ترجمه ) نت ( ..... ( تنها در 3 ساعت تدریس شده و شامل تست های سطح پایین و سطح متوسط و سطح بالا نیز می باشد که حل و بررسی شده اند . یادگیری این فصل برای تمامی دانش آموزان فوق العاده مهم است چون باید پایه عربی همه دانش آموزان قوی باشد تا بقیه مباحث را به سادگی فراگیرند

عنوان تاریخ/زمان مدت زمان وضعیت
تنها دانش آموزان امکان مشاهده ی پشتیبانی دوره را دارند