آموزش idioms and phrasal verbs: family and different generations

دسته بندی : انگلیسی
مدت زمان : 09 دقیقه
تاریخ انتشار : 1400/06/28
مدرس : نسیم برنای زنوزی
فروشنده از این دوره پشتیبانی می کند
20,000تومان

برای دریافت محتوای دوره، باید دوره را خریداری کنید.


دوره اصطلاحات و عبارات انگلیسی 

مبتنی بر کتاب oxford idioms and phrasal verbs

این قسمت  speaking about family and different generations

عنوان تاریخ/زمان مدت زمان وضعیت
تنها دانش آموزان امکان مشاهده ی پشتیبانی دوره را دارند