/ مدرسه و کنکور /

کلاس های آنلاین متوسطه دوم

آموزش آنلاین فیزیک

آموزش آنلاین فیزیک

دانیال شمس

شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ریاضیات متوسطه  دوم

آموزش آنلاین ریاضیات متوسطه دوم

مهناز آذریان

شرکت در کلاس
آموزش آنلاین شیمی پایه دهم

آموزش آنلاین شیمی پایه دهم

مهناز آذریان

شرکت در کلاس
آموزش آنلاین عربی

آموزش آنلاین عربی

محمدجواد ایروانی

شرکت در کلاس
آموزش آنلاین دین و زندگی

آموزش آنلاین دین و زندگی

محمدجواد ایروانی

شرکت در کلاس
آموزش آنلاین فلسفه و منطق

آموزش آنلاین فلسفه و منطق

محمدجواد ایروانی

شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زیست شناسی

آموزش آنلاین زیست شناسی

الهام ارکیان بروجنی

شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تکنیک ها و روش های صحیح مطالعه متوسطه دوم تمام دروس

آموزش آنلاین تکنیک ها و روش های صحیح مطالعه متوسطه دوم تمام دروس

محمد صدیق باستان

شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زیست شناسی با تکنیک های نوین مطالعه

آموزش آنلاین زیست شناسی با تکنیک های نوین مطالعه

محمد صدیق باستان

شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان و ادبیات فارسی

آموزش آنلاین زبان و ادبیات فارسی

زهرا میرحسینی

شرکت در کلاس