/ مدرسه و کنکور /

کلاس های آنلاین دوره دوم متوسطه

کلاس های خصوصی
در این دسته بندی
آموزش آنلاین آموزش زبان انگلیسی دهم

آموزش آنلاین آموزش زبان انگلیسی دهم

عاطفه نظری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین فیزیک

آموزش آنلاین فیزیک

دانیال شمس

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ریاضیات

آموزش آنلاین ریاضیات

مهناز آذریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین شیمی

آموزش آنلاین شیمی

مهناز آذریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین عربی

آموزش آنلاین عربی

محمدجواد ایروانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین دین و زندگی

آموزش آنلاین دین و زندگی

محمدجواد ایروانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین فلسفه و منطق

آموزش آنلاین فلسفه و منطق

محمدجواد ایروانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زیست شناسی

آموزش آنلاین زیست شناسی

الهام ارکیان بروجنی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین عربی

آموزش آنلاین عربی

علي صادقی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تکنیک ها و روش های صحیح مطالعه متوسطه دوم تمام دروس

آموزش آنلاین تکنیک ها و روش های صحیح مطالعه متوسطه دوم تمام دروس

محمد صدیق باستان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زیست شناسی با تکنیک های نوین مطالعه

آموزش آنلاین زیست شناسی با تکنیک های نوین مطالعه

محمد صدیق باستان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان و ادبیات فارسی

آموزش آنلاین زبان و ادبیات فارسی

زهرا میرحسینی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس