/ موسیقی /

کلاس های آنلاین موسیقی سنتی

آموزش آنلاین مقدماتی تمبک نوازی کتاب اول استاد مجید حسابی

آموزش آنلاین مقدماتی تمبک نوازی کتاب اول استاد مجید حسابی

علی رحمانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین مقدماتی تمبک نوازی کتاب دوم استاد مجید حسابی

آموزش آنلاین مقدماتی تمبک نوازی کتاب دوم استاد مجید حسابی

علی رحمانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین مقدماتی تمبک نوازی کتاب سوم استاد مجید حسابی

آموزش آنلاین مقدماتی تمبک نوازی کتاب سوم استاد مجید حسابی

علی رحمانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تمبک

آموزش آنلاین تمبک

رئوف ظاهری پور

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تمبک

آموزش آنلاین تمبک

الناز پایدار

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین سنتور

آموزش آنلاین سنتور

رانیا فولادی اصل

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آموزش کتاب پنجاه قطعه تالیف استاد مجید حسابی

آموزش آنلاین آموزش کتاب پنجاه قطعه تالیف استاد مجید حسابی

علی رحمانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ویولن ایرانی

آموزش آنلاین ویولن ایرانی

فاطمه محمدی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تار

آموزش آنلاین تار

الهه میراحمدی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تمبک

آموزش آنلاین تمبک

ابراهیم نادعلیان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تمبک

آموزش آنلاین تمبک

فاطمه فضل اللهی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین سنتور

آموزش آنلاین سنتور

فاطمه فضل اللهی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آموزش کتاب ابتدایی و متوسطه ی آقای بهمن رجبی

آموزش آنلاین آموزش کتاب ابتدایی و متوسطه ی آقای بهمن رجبی

علی رحمانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آموزش قالب های متداول تنبک نوازی

آموزش آنلاین آموزش قالب های متداول تنبک نوازی

علی رحمانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین سه تار

آموزش آنلاین سه تار

پریسا دولت زاده

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس