/ موسیقی /

کلاس های آنلاین آواز (همه ژانرها)

کلاس های خصوصی
در این دسته بندی
آموزش آنلاین آواز، صداسازی و تصنیف خوانی موسیقی ایران (ویژه بانوان)

آموزش آنلاین آواز، صداسازی و تصنیف خوانی موسیقی ایران (ویژه بانوان)

نوشین غیور

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تصنیف خوانی (با استفاده از فایلهای بی کلام تصانیف)

آموزش آنلاین تصنیف خوانی (با استفاده از فایلهای بی کلام تصانیف)

حجت معمار مقدم

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آواز، صداسازی و تصنیف خوانی موسیقی ایران

آموزش آنلاین آواز، صداسازی و تصنیف خوانی موسیقی ایران

مسعود خادم

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تصنیف و ترانه خوانی موسیقی ایرانی

آموزش آنلاین تصنیف و ترانه خوانی موسیقی ایرانی

الهام افتخاری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آواز و تصنیف خوانی موسیقی ایران

آموزش آنلاین آواز و تصنیف خوانی موسیقی ایران

علیرضا گلبانگ

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آواز و صداسازی (ویژه بانوان)

آموزش آنلاین آواز و صداسازی (ویژه بانوان)

فرشته شمس

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین سرایش و تربیت شنوایی

آموزش آنلاین سرایش و تربیت شنوایی

میثم میریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آواز ایرانی، تصنیف و ترانه های پاپ(ویژه بانوان)

آموزش آنلاین آواز ایرانی، تصنیف و ترانه های پاپ(ویژه بانوان)

سارا صفاری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ردیف آوازی موسیقی اصیل ایرانی (ویژه بانوان)

آموزش آنلاین ردیف آوازی موسیقی اصیل ایرانی (ویژه بانوان)

الهام افتخاری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آواز و صداسازی (ویژه بانوان)

آموزش آنلاین آواز و صداسازی (ویژه بانوان)

مهسا عظیمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تصنیف خوانی ، آواز محلی خراسان(ویژه بانوان)

آموزش آنلاین تصنیف خوانی ، آواز محلی خراسان(ویژه بانوان)

الهام کریمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آواز و صداسازی موسیقی اصیل ایرانی

آموزش آنلاین آواز و صداسازی موسیقی اصیل ایرانی

امیر عبدالعظیمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تصنیف خوانی و صداسازی موسیقی ایرانی (ویژه بانوان)

آموزش آنلاین تصنیف خوانی و صداسازی موسیقی ایرانی (ویژه بانوان)

سحر کوهی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین خوانندگیِ تصانیف ایرانی و صداسازی (ویژه بانوان)

آموزش آنلاین خوانندگیِ تصانیف ایرانی و صداسازی (ویژه بانوان)

فهیمه موسوی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آواز و تصنیف خوانی موسیقی ایران (بانوان)

آموزش آنلاین آواز و تصنیف خوانی موسیقی ایران (بانوان)

زهره حسنی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس