/ زبان های خارجی /

کلاس های آنلاین دیگر زبان ها

آموزش آنلاین زبان فرانسه

آموزش آنلاین زبان فرانسه

مهدیه خورشیدی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان فرانسه

آموزش آنلاین زبان فرانسه

الهام صافی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان فرانسه

آموزش آنلاین زبان فرانسه

زینب قربانیان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان ژاپنی       مبتدی تا پیشرفته

آموزش آنلاین زبان ژاپنی مبتدی تا پیشرفته

فاطمه اسماعیلی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان چینی سطح عمومی

آموزش آنلاین زبان چینی سطح عمومی

غزل رزم آهنگ

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان چینی سطح 4-1 دانشگاهی

آموزش آنلاین زبان چینی سطح 4-1 دانشگاهی

غزل رزم آهنگ

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس