/ زبان های خارجی /

کلاس های آنلاین دیگر زبان ها

آموزش آنلاین زبان فرانسه

آموزش آنلاین زبان فرانسه

مهدیه خورشیدی

شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان فرانسه

آموزش آنلاین زبان فرانسه

الهام صافی

شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان ژاپنی       مبتدی تا پیشرفته

آموزش آنلاین زبان ژاپنی مبتدی تا پیشرفته

فاطمه اسماعیلی

شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان چینی سطح عمومی

آموزش آنلاین زبان چینی سطح عمومی

غزل رزم آهنگ

شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان چینی سطح 4-1 دانشگاهی

آموزش آنلاین زبان چینی سطح 4-1 دانشگاهی

غزل رزم آهنگ

شرکت در کلاس