/ موسیقی /

کلاس های آنلاین تئوری موسیقی

آموزش آنلاین سلفژ

آموزش آنلاین سلفژ

امیرحسین حسینی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تئوری عمومی موسیقی (قابل استفاده برای هنرجویان تمامی سازها)

آموزش آنلاین تئوری عمومی موسیقی (قابل استفاده برای هنرجویان تمامی سازها)

مجتبی اردکانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین درک و دریافت آکوردها (قابل استفاده برای هنرجویان گیتار)

آموزش آنلاین درک و دریافت آکوردها (قابل استفاده برای هنرجویان گیتار)

مجتبی اردکانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین درک و دریافت ریتم در موسیقی

آموزش آنلاین درک و دریافت ریتم در موسیقی

مجتبی اردکانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تئوری عمومی موسیقی

آموزش آنلاین تئوری عمومی موسیقی

امید سیاره

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تئوری کاربردی موسیقی کلاسیک

آموزش آنلاین تئوری کاربردی موسیقی کلاسیک

میثم میریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین هارمونی (سطوح ۱، ۲، ۳)

آموزش آنلاین هارمونی (سطوح ۱، ۲، ۳)

میثم میریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین کنترپوان - سطوح ۱ و ۲ (دو صدایی)

آموزش آنلاین کنترپوان - سطوح ۱ و ۲ (دو صدایی)

میثم میریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین کنترپوان - سطح۳ (سه صدایی و چهارصدایی)

آموزش آنلاین کنترپوان - سطح۳ (سه صدایی و چهارصدایی)

میثم میریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ریتم خوانی و دیکته ی ریتم

آموزش آنلاین ریتم خوانی و دیکته ی ریتم

میثم میریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین گام شناسی و فواصل موسیقی جهانی

آموزش آنلاین گام شناسی و فواصل موسیقی جهانی

امید سیاره

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ریتم خوانی

آموزش آنلاین ریتم خوانی

امید سیاره

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تجزیه و تحلیل موسیقی دستگاهی

آموزش آنلاین تجزیه و تحلیل موسیقی دستگاهی

سلمان سالک

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تئوری موسیقی برای سازهای کوبه ای (قابل استفاده برای تمامی سازها)کلاس یکساعته

آموزش آنلاین تئوری موسیقی برای سازهای کوبه ای (قابل استفاده برای تمامی سازها)کلاس یکساعته

علی صمیمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس