/ موسیقی /

کلاس های آنلاین تئوری موسیقی

کلاس های خصوصی
در این دسته بندی
آموزش آنلاین سلفژ

آموزش آنلاین سلفژ

امیرحسین حسینی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تئوری عمومی موسیقی

آموزش آنلاین تئوری عمومی موسیقی

مجتبی اردکانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین درک و دریافت آکوردها (قابل استفاده برای هنرجویان گیتار)

آموزش آنلاین درک و دریافت آکوردها (قابل استفاده برای هنرجویان گیتار)

مجتبی اردکانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین درک و دریافت ریتم در موسیقی

آموزش آنلاین درک و دریافت ریتم در موسیقی

مجتبی اردکانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تئوری عمومی موسیقی

آموزش آنلاین تئوری عمومی موسیقی

امید سیاره

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تئوری کاربردی موسیقی کلاسیک

آموزش آنلاین تئوری کاربردی موسیقی کلاسیک

میثم میریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین هارمونی (سطوح ۱، ۲، ۳)

آموزش آنلاین هارمونی (سطوح ۱، ۲، ۳)

میثم میریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین کنترپوان - سطوح ۱ و ۲ (دو صدایی)

آموزش آنلاین کنترپوان - سطوح ۱ و ۲ (دو صدایی)

میثم میریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین کنترپوان - سطح۳ (سه صدایی و چهارصدایی)

آموزش آنلاین کنترپوان - سطح۳ (سه صدایی و چهارصدایی)

میثم میریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ریتم خوانی و دیکته ی ریتم

آموزش آنلاین ریتم خوانی و دیکته ی ریتم

میثم میریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین گام شناسی و فواصل موسیقی جهانی

آموزش آنلاین گام شناسی و فواصل موسیقی جهانی

امید سیاره

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ریتم خوانی

آموزش آنلاین ریتم خوانی

امید سیاره

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تجزیه و تحلیل موسیقی دستگاهی

آموزش آنلاین تجزیه و تحلیل موسیقی دستگاهی

سلمان سالک

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تئوری موسیقی و سلفژ (یکساعته)

آموزش آنلاین تئوری موسیقی و سلفژ (یکساعته)

آرشا عباسی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تئوری موسیقی برای سازهای کوبه ای -کلاس یکساعته

آموزش آنلاین تئوری موسیقی برای سازهای کوبه ای -کلاس یکساعته

علی صمیمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس