/ موسیقی /

کلاس های آنلاین موسیقی کودکان

کلاس های خصوصی
در این دسته بندی
آموزش آنلاین موسیقی کودکان (متد ارف)

آموزش آنلاین موسیقی کودکان (متد ارف)

نیلوفر ممبینی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین موسیقی کودک (ارف)

آموزش آنلاین موسیقی کودک (ارف)

فاطمه فضل اللهی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین موسیقی کودکان (متد ارف)

آموزش آنلاین موسیقی کودکان (متد ارف)

سمیه غرقی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین موسیقی کودک (متد ارف)

آموزش آنلاین موسیقی کودک (متد ارف)

پگاه افسر

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین موسیقی کودک (ارف)

آموزش آنلاین موسیقی کودک (ارف)

مانا معززی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین موسیقی کودک

آموزش آنلاین موسیقی کودک

هاله آذرافزا

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین موسیقی کودک (متد ارف)

آموزش آنلاین موسیقی کودک (متد ارف)

الهام کریمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین گیتار (کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۳ سال)

آموزش آنلاین گیتار (کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۳ سال)

میثم میریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین موسیقی کودک

آموزش آنلاین موسیقی کودک

فاطمه متقی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین موسیقی کودک (ارف)

آموزش آنلاین موسیقی کودک (ارف)

سودابه سراوانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین موسیقی کودک(ارف_شولورک)

آموزش آنلاین موسیقی کودک(ارف_شولورک)

سپیده قاسمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین مربیگری موسیقی کودک ارف شولورک

آموزش آنلاین مربیگری موسیقی کودک ارف شولورک

سپیده قاسمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس