/ مدرسه و کنکور /

کلاس های آنلاین متوسطه اول

آموزش آنلاین ریاضیات متوسطه اول

آموزش آنلاین ریاضیات متوسطه اول

مهناز آذریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین دروس  علوم متوسطه اول

آموزش آنلاین دروس علوم متوسطه اول

مهناز آذریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین عربی

آموزش آنلاین عربی

محمدجواد ایروانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین قرآن و پیام های آسمان

آموزش آنلاین قرآن و پیام های آسمان

محمدجواد ایروانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تکنیک ها و روش های صحیح مطالعه کلیه مقاطع

آموزش آنلاین تکنیک ها و روش های صحیح مطالعه کلیه مقاطع

محمد صدیق باستان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ریاضی و علوم  با تکنیک های نوین مطالعه

آموزش آنلاین ریاضی و علوم با تکنیک های نوین مطالعه

محمد صدیق باستان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس