/ مدرسه و کنکور /

کلاس های آنلاین دوره اول متوسطه

کلاس های خصوصی
در این دسته بندی
آموزش آنلاین زبان مدرسه متوسطه اول

آموزش آنلاین زبان مدرسه متوسطه اول

ساراسهرابی راد

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی هفتم

آموزش آنلاین زبان انگلیسی هفتم

عاطفه نظری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین اموزش زبان انگلیسی هشتم

آموزش آنلاین اموزش زبان انگلیسی هشتم

عاطفه نظری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین اموزش زبان انگلیسی نهم

آموزش آنلاین اموزش زبان انگلیسی نهم

عاطفه نظری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ریاضیات

آموزش آنلاین ریاضیات

مهناز آذریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین دروس  علوم

آموزش آنلاین دروس علوم

مهناز آذریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ریاضی نهم

آموزش آنلاین ریاضی نهم

اعظم فاضلی تبار

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ریاضی دوره اول متوسطه

آموزش آنلاین ریاضی دوره اول متوسطه

مجتبی غنی ابادی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین عربی

آموزش آنلاین عربی

محمدجواد ایروانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین قرآن و پیام های آسمان

آموزش آنلاین قرآن و پیام های آسمان

محمدجواد ایروانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ریاضیات متوسطه اول

آموزش آنلاین ریاضیات متوسطه اول

آزاده سادات سیدمهدی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین عربی

آموزش آنلاین عربی

علي صادقی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تکنیک ها و روش های صحیح مطالعه کلیه مقاطع

آموزش آنلاین تکنیک ها و روش های صحیح مطالعه کلیه مقاطع

محمد صدیق باستان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ریاضی و علوم  با تکنیک های نوین مطالعه

آموزش آنلاین ریاضی و علوم با تکنیک های نوین مطالعه

محمد صدیق باستان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس