/ مدرسه و کنکور /

کلاس های آنلاین متوسطه اول

آموزش آنلاین ریاضیات متوسطه اول

آموزش آنلاین ریاضیات متوسطه اول

مهناز آذریان

شرکت در کلاس
آموزش آنلاین دروس  علوم متوسطه اول

آموزش آنلاین دروس علوم متوسطه اول

مهناز آذریان

شرکت در کلاس
آموزش آنلاین عربی

آموزش آنلاین عربی

محمدجواد ایروانی

شرکت در کلاس
آموزش آنلاین قرآن و پیام های آسمان

آموزش آنلاین قرآن و پیام های آسمان

محمدجواد ایروانی

شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تکنیک ها و روش های صحیح مطالعه کلیه مقاطع

آموزش آنلاین تکنیک ها و روش های صحیح مطالعه کلیه مقاطع

محمد صدیق باستان

شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ریاضی و علوم  با تکنیک های نوین مطالعه

آموزش آنلاین ریاضی و علوم با تکنیک های نوین مطالعه

محمد صدیق باستان

شرکت در کلاس