/ فنی و مهندسی /

کلاس های آنلاین مهارت های هفت گانه

آموزش آنلاین مهارت های هفتگانه ICDL

آموزش آنلاین مهارت های هفتگانه ICDL

فاطمه بشارت نیا

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس