/ زبان های خارجی /

کلاس های آنلاین فرانسوی

کلاس های خصوصی
در این دسته بندی
آموزش آنلاین آموزش زبان فرانسه

آموزش آنلاین آموزش زبان فرانسه

زهرا غریب دوست

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان فرانسه

آموزش آنلاین زبان فرانسه

مهدیه خورشیدی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان فرانسه

آموزش آنلاین زبان فرانسه

الهام صافی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان فرانسه

آموزش آنلاین زبان فرانسه

زینب قربانیان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان فرانسه

آموزش آنلاین زبان فرانسه

مژده قائمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین فرانسه سطح A1 (مبتدی)

آموزش آنلاین فرانسه سطح A1 (مبتدی)

آزاده توکلی راد

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین فرانسه سطح متوسط (A2)

آموزش آنلاین فرانسه سطح متوسط (A2)

آزاده توکلی راد

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آموزش زبان فرانسه

آموزش آنلاین آموزش زبان فرانسه

منیژه وحیدی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان فرانسه عمومی

آموزش آنلاین زبان فرانسه عمومی

علی پیراگند

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین مکالمه زبان فرانسه

آموزش آنلاین مکالمه زبان فرانسه

علی پیراگند

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان فرانسه فشرده

آموزش آنلاین زبان فرانسه فشرده

علی پیراگند

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس