/ زبان های خارجی /

کلاس های آنلاین انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

نرجس نوذری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

نرگس ابراهیمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی متوسطه دوم

آموزش آنلاین زبان انگلیسی متوسطه دوم

مریم احمدی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی  IELTS

آموزش آنلاین زبان انگلیسی IELTS

مرصاد پارسانسب

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی  IELTS

آموزش آنلاین زبان انگلیسی IELTS

سید حمیدرضا نورین

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی گرامر

آموزش آنلاین زبان انگلیسی گرامر

فاطمه ملکی نیا

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین انگلیسی مقدماتی

آموزش آنلاین انگلیسی مقدماتی

شادی چراغی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین گرامر زبان انگلیسی پایه

آموزش آنلاین گرامر زبان انگلیسی پایه

مریم احمدی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی گرامر مبتدی تا پیشرفته

آموزش آنلاین زبان انگلیسی گرامر مبتدی تا پیشرفته

رضا خلیق

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی واژگان مبتدی تا پیشرفته

آموزش آنلاین زبان انگلیسی واژگان مبتدی تا پیشرفته

رضا خلیق

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی Speaking/Listening مقدماتی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی Speaking/Listening مقدماتی

رضا خلیق

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی Pronounciation

آموزش آنلاین زبان انگلیسی Pronounciation

رضا خلیق

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی American 1-4

آموزش آنلاین زبان انگلیسی American 1-4

رضا خلیق

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی روش های تست زنی کنکور

آموزش آنلاین زبان انگلیسی روش های تست زنی کنکور

رضا خلیق

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی  Reading ,Comprehension

آموزش آنلاین زبان انگلیسی Reading ,Comprehension

رضا خلیق

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس