/ زبان های خارجی /

کلاس های آنلاین انگلیسی

کلاس های خصوصی
در این دسته بندی
آموزش آنلاین آموزش زبان انگلیسی

آموزش آنلاین آموزش زبان انگلیسی

حمیدرضا وکیلی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

نرگس ابراهیمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تاپ ناچ

آموزش آنلاین تاپ ناچ

احمد شیراوند

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی  IELTS

آموزش آنلاین زبان انگلیسی IELTS

مرصاد پارسانسب

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی تمام سطوح

آموزش آنلاین زبان انگلیسی تمام سطوح

مریم احمدی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

فریبا عباس زاده

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی  IELTS

آموزش آنلاین زبان انگلیسی IELTS

سید حمیدرضا نورین

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تدریس  زبان تمامی مقاطع مدرسه

آموزش آنلاین تدریس زبان تمامی مقاطع مدرسه

زهرا کلای

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی گرامر

آموزش آنلاین زبان انگلیسی گرامر

فاطمه ملکی نیا

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین Essential grammar in use

آموزش آنلاین Essential grammar in use

فریبا نجم ابادی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین آموزش زبان انگلیسی

آموزش آنلاین آموزش زبان انگلیسی

میلاد محمودی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین مکالمه در تمامی سطوح

آموزش آنلاین مکالمه در تمامی سطوح

زهرا کلای

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تقویت گرامر و نوشتاری زبان انگلیسی

آموزش آنلاین تقویت گرامر و نوشتاری زبان انگلیسی

زهرا کلای

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین انگلیسی مقدماتی

آموزش آنلاین انگلیسی مقدماتی

شادی چراغی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

نرگس نوذری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس