/ موسیقی /

کلاس های آنلاین موسیقی کلاسیک

کلاس های خصوصی
در این دسته بندی
آموزش آنلاین پیانو

آموزش آنلاین پیانو

پریسا سلیمانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ملودیکا

آموزش آنلاین ملودیکا

پریسا سلیمانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین پيانو

آموزش آنلاین پيانو

ملیکا تهرانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین کاخن

آموزش آنلاین کاخن

فاطمه فضل اللهی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین یوکللی (یوکلله)

آموزش آنلاین یوکللی (یوکلله)

سحر نظری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین پیانو برای کودکان و خانم ها در سطوح مبتدی و متوسط

آموزش آنلاین پیانو برای کودکان و خانم ها در سطوح مبتدی و متوسط

لیلا نعمتی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ویولن

آموزش آنلاین ویولن

اهورا خدامی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین گیتار الکتریک و کلاسیک

آموزش آنلاین گیتار الکتریک و کلاسیک

بهروز ندیمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین کیبورد

آموزش آنلاین کیبورد

حمید عباسی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ویولن

آموزش آنلاین ویولن

الهام یزدان پناه

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین گیتار کلاسیک

آموزش آنلاین گیتار کلاسیک

هاله آذرافزا

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین پیانو

آموزش آنلاین پیانو

رعنا موسی زاده

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین گیتار کلاسیک

آموزش آنلاین گیتار کلاسیک

کیمیا ریخته گر

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین گیتار

آموزش آنلاین گیتار

مرتضی سلطانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ویولن کلاسیک

آموزش آنلاین ویولن کلاسیک

کاوه خدایوندی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس