آموزش آنلاین زبان فرانسه عمومی

دسته بندی : فرانسوی
مدت کلاس : 60 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 900,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,800,000 تومان
یک جلسه 200,000 تومان

در این کلاس ها زبان آموز همه مهارت هارا به صورت کلی فراخواهد گرفت.

متد انتخابی کتاب ادیتو ( édito) می‌باشد. 

برای هر جلسه فایل تدریس شده و نوت های یادداشت شده در طول کلاس برای شما ارسال می‌شود.

این کلاس تمرکز اختصاصی بر چهار مهارت (درک شنیدار، درک خوانش، بیان شفاهی و بیان نوشتاری) نداشته و به همه ای موارد به صورت یکسان پرداخته می‌شود.

تبلیغات