آموزش آنلاین تقویت زبان عمومی ( تقویت هر 4 مهارت)

دسته بندی : انگلیسی
مدت کلاس : 60 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 1,700,000 تومان
پکیج ده جلسه : 3,300,000 تومان
یک جلسه 350,000 تومان

در کلاس زبان عمومی پس از تعیین سطح یکی از کتاب های مخصوص زبان عمومی مثلا امریکن فایل، اسپیک نو و غیره را تدریس میکنم و در خلال تدریس نکات گرامری و لغات را در موقعیت به عزیزان آموزش میدم. 

تبلیغات