آموزش آنلاین کلاس تنبک

دسته بندی : موسیقی سنتی
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 650,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,200,000 تومان
یک جلسه 140,000 تومان

جلسه اول تئوری خواهد بود.

شامل سه دوره آموزشی ابتدایی(کتاب ریز تم تالیف بنده+جزوه آموزشی)، دوره متوسطه(کتاب اول استاد بهمن رجبی+جزوه۱  فنون تنبک نوازی) دوره عالی(جزوه فنون ۲ تنبک نوازی ۲ جلدی+کتاب روش نوین استاد محمد اخوان+کتاب دوم استاد بهمن رجبی)

تبلیغات