آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی

دسته بندی : ترکی
مدت کلاس : 90 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 1,000,000 تومان
پکیج ده جلسه : 2,000,000 تومان
یک جلسه 250,000 تومان

من زبان ترکی استانبولی را به صورت زبان مادری یاد گرفته ام و دوست دارم تمام علاقه مندان به این زبان شیرین به روش محاوره ای و با تمرین و تکرار مثل کودکان این زبان را یاد بگیرند نه با قواعد و گرامر.

تبلیغات