آموزش آنلاین تجزیه و تحلیل موسیقی دستگاهی

دسته بندی : تئوری موسیقی
مدت کلاس : 60 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 850,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,600,000 تومان
یک جلسه 180,000 تومان

دوره اول دستگاه شور

به این منظور ضمن تحلیل جامعی که از شور خواهیم داشت، با انواع گوشه ها و ضربی ها در موسیقی دستگاهی به لحاظ فرم آشنا خواهیم شد و سعی خواهیم کرد در اکثر گونه های شناخت شده ی آنها جمله پردازی را تمرین کنیم.
همچنین مواردی که در این کارگاه مورد بحث قرارخواهد گرفت شامل:
– شناخت و تمرین ملودی سازی بر روی اوزان گوشه های مختلف (شعر و نغمه)
– شناخت انواع تحریر و روشهای بسط و گسترش آنها
– شناخت و تمرین ساخت انواع ضربی (چهارمضراب، رنگ، پیش درآمد و تصنیف)
– زمان بندی صحیح در گوشه ها
– دینامیک صحیح در گوشه ها
– و اشاراتی به نحوه تلفیق شعر و موسیقی

تبلیغات