آموزش آنلاین زبان فرانسه

دسته بندی : فرانسوی
مدت کلاس : 60 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 750,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,500,000 تومان
یک جلسه 150,000 تومان

دوره های  آموزش زبان فرانسه  از سطوح مبتدی تا پیشرفته 

دوره های مکالمه زبان فرانسه برای مهاجرت کاری و تحصیلی

دوره های پیشرفته  گرامر فرانسه

دوره های امادگی آزمون delf , dalf  
در صورت نیاز اموزش از صفر داده میشود

متدهای اموزشی بنا بر نیاز زبان آموز انتخاب میشود که شامل متدهای مختلفی مانند: Édito, Tendance, Alterego, Connexions, expression orale,communication progressive  میباشد.

علاوه بر مطالب اصلی اموزشی مصالب فرعی مانندد اهنگ فیلم داستان فرانسوی اصطلاحات پرکاربرد و دیالوگ های کافه رستوران ایستگاه قطار بانک اداره پست و ... هم بنا به درخواست زبا ن اموز اموزش داده میشود.

تبلیغات