آموزش آنلاین ویُلُنِ ایرانی و کمانچه

دسته بندی : موسیقی سنتی
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 725,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,400,000 تومان
یک جلسه 150,000 تومان

هیچ طرح درس یکسان و فراگیری وجود ندارد که برای تمام هنرجویان متناسب باشد. شرایط سنی، روحی، محدودیت زمانی و هدف هنرجو از آموختن باعث می‌شود این فهرست به تناسب تغییر کند. با این توضیح، برنامه کلی کلاسها و رپرتوآر آموزشی که در کلاسهایم استفاده می‌کنم به این شرح‌ است:

ویُلُن: شروع آموزش با تئوری مقدّماتی موسیقی، سپس مشق کتاب‌های هنرستان و Le Violon و مجموعه اتودهای Wohlfahrt. قطعات مختلف به شکل ضمیمه به برنامه تمرین و کلاس به فراخور اضافه می‌شوند. سایر عناوین آموزشی برای تقویت تکنیک‌های دست راست و چپ به شکل موردی استفاده خواهند شد.
پرورشِ کودکان، بنا به تشخیص اولیه می‌تواند با متد Suzuki انجام گیرد.

کمانچه: تئوری موسیقی، کتاب‌های اول و دوم هنرستان، هجده پیش‌درآمد، مجموعه اتودهای مفتاح و قطعات کلاسیک موسیقی ایران ترجمه شده به زبان کمانچه

لینک ویدیوی معرفی آقای سهیل تفقدی در رابطه با آموزش کمانچه


تبلیغات