آموزش آنلاین ویولن

دسته بندی : موسیقی کلاسیک
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 725,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,400,000 تومان
یک جلسه 150,000 تومان

آموزش ویولن کلاسیک
برای کودکان با بهره گیری از متد سوزوکی

بزرگسالان: ل ویولن، هریمالی، ولفارت و کایزر

تبلیغات