آموزش آنلاین زبان ترکی استانبولی

دسته بندی : ترکی
مدت کلاس : 60 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 650,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,200,000 تومان
یک جلسه 140,000 تومان

آموزش زبان ترکی استانبولی 

تدریس کتاب هیتیت سطح A1,A2 

تقویت چهار مهارت اصلی‌ 

بعد از 30 جلسه روان صحبت کنید 

تبلیغات