آموزش آنلاین آهنگسازی (موسیقی تلفیقی) (یکساعته)

دسته بندی : تئوری موسیقی
مدت کلاس : 60 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 1,775,000 تومان
پکیج ده جلسه : 3,500,000 تومان
یک جلسه 360,000 تومان

هر جلسه یک ساعت

تبلیغات