آموزش آنلاین سنتور

دسته بندی : موسیقی سنتی
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 975,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,900,000 تومان
یک جلسه 200,000 تومان

کتابهای دوره ی ابتدایی شامل :

■دستور سنتور استاد فرامرز پایور 

■روش نوین سنتور  : حسین پرنیا 

■چهل تمرین برای سنتور : حسین پرنیا 

کتابهای دوره ی متوسطه شامل  :

●ردیف ابتدایی : استاد فرامرز پایور 

●سی قطعه چهارمضراب  : استاد فرامرز پایور 

●چهل و یک تمرین  : حسین پرنیا 

●تحرير خیال : حسین پرنیا 

کتابهای دوره عالی شامل :

□مجموعه رنگ و پیش درآمد: استاد فرامرز پایور 

□دوره عالی : استاد فرامرز پایور 

□بیست قطعه  : استاد پرویز مشکاتیان 

□شناخت ردیف موسیقی ایران برای سنتور : میرزا عبداله  

□چهل و دو تمرین: حسین پرنیا 

 

تبلیغات